Limity fyzických testů I. pro ZZ

Dívky Chlapci
Známky 3 2 1 3 2 1
Shyby (počet) 6 8 10
Výdrž ve shybu (s) 10 15 20
Sed – leh (počet) 30 37 46 40 46 52
Člunkový běh (s) 12,0 11,3 10,8 11,0 10,3 9,8

Limity fyzických testů II. pro ZZ

Dívky Chlapci
Známky 3 2 1 3 2 1
Sprint (sec.) 3,0 2,8 2,65 2,7 2,4 2,2
Gymnastika (známky) 3x2 3x1- 4x1- 3x2 3x1- 4x1-
Rychlostně akrobatické dráha (sec.) 13,5 12,8 12,1 12,5 11,7 11,0
Obratnostní sestava (sec.) 10,0 9,4 8,8 10,0 9,2 8,5
Vytrvalost (7,5 min. rychlostí 5 - 6 min./km) uběhnout uběhnout
Odrazový test (počet na délku tělocvičny) 5,5 5,1 4,7 4,8 4,3 3,8

Limity náhradních fyzických testů III. pro ZZ

Dívky Chlapci
Známky 3 2 1 3 2 1
Kliky s tlesknutím (počet) 15
Dívčí kliky (počet) 30
„Cirkusáci“ (počet) 21 27