Specifikace a kód předmětu

17BZPTV1 - Profesní tělesná výchova I. - fitness
17BZPTV2 - Profesní tělesná výchova II. - zvyšování fyzické zdatnosti

Předmět vyučuje Zdeněk Valjent

Tato webová stránka byla vytvořena pro podporu předmětu Profesní tělesná výchova I. a II. oboru Zdravotnický záchranář Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze s podporou grantu od Fondu rozvoje vysokých škol na rok 2014. Program připravil PaedDr. Zdeněk Valjent, Ph.D. (ÚTVS ČVUT v Praze); videa natočil Martin Klein (student FEL ČVUT v Praze) a webovou stránku vytvořil Bc. Radek Ticháček (student FIT ČVUT v Praze).

Podmínky zápočtu

Pro udělení zápočtu je zapotřebí : splnit 90 % docházku na vyučovací hodiny, prezentovat se nabytými vědomostmi, vyplnit zadané ankety, splnit předepsané limity ve fyzických testech.

Cíl

Cílem stránek je podat studentům informace o limitech na splnění jednotlivých fyzických testů, o rekordech v jednotlivých testech a především v obrazovém záznamu představit požadované provedení jednotlivých disciplín.